SirćeAROMA je jedan od najznačajnijih proizvođača prirodnog alkoholnog sirćeta u zemlji.Sirće se u AROMI proizvodi na tradicionalan način tehnološkim postupkom po Fringsu,biofermentacijom etil-alkohola. Ovakvim načinom proizvodnje dobija se sirće kao visokokvalitetan prirodni proizvod.Koriti se kao nezamenjiv začin za korekciju ukusa i mirisa u pripremi jela i salata. Značajna primena sirćeta je i u industriji konzervisanja  povrća

 

Katalog

Proizvodi

Pratite nas

Povežite sa nama na socijanim mrežama...